برای ثبت نام در مدرسه ایندیزاین لطفا تمامی موارد زیر را با دقت تکمیل نمایید. این اطلاعات پل ارتباطی مدرسه ایندیزاین با شماست، لذا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل نمایید.