آموزش طراحی نشریه

5 مهر 1396

تنظیمات اولیه برای طراحی نشریه A3 در ایندیزاین

در این آموزش با تنظیمات اولیه برای طراحی نشریه A3 در ایندیزاین آشنا خواهید شد. در این آموزش مرحله به مرحله از ایجاد سند جدید و تنظیمات مربوط […]