تنظیم فاصله

11 مهر 1396

تنظیم فاصله و موقعیت آبجکت ها در ایندیزاین با ابزار (Gap Tool)

در ایندیزاین با ابزار Gap Tool (u) به راحتی می‌توان فاصله و موقعیت آبجکت ها را تنظیم کرد. در این آموزش جهت تنظیم فاصله و موقعیت آبجکت […]