نیم فاصله

5 شهریور 1396

رفع مشکل چسبیدگی نیم فاصله ها در ایندیزاین

یکی از مشکلات متداولی که اکثر افراد با آن روبرو هستند این هست که وقتی متن را از ورد به ایندیزاین انتقال می دهند نیم فاصله […]